Nabór 2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2016/2017